Posted by: piman007 | 30-12-2009

วิญญาณมีจริง……ศ.ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ข้าพเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่เชื่อว่าวิญญาณมีจริงเพราะว่าได้รับคำบอกเล่ามาจากผู้รู้ผู้คงแก่เรียน และยังได้ประสบมาด้วยตนเองอีกด้วย วิญญาณคงเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เร้นลับ เป็นพลังงานไม่มีตัวตน สามารถแปรสภาพได้ เช่น พลังงานไฟฟ้าแปรสภาพเป็นความร้อน แสง เสียง การเคลื่อนไหว อะไรเหล่านี้ได้ พวกรังสีต่างๆ เช่น รังสีเอ็กซ์(X-rays) รังสีแกมม่า(Gamma-rays) รังสีแอลฟ่า (Alpha-rays) รังสีคอสมิค(Cosmic-rays) คลื่นวิทยุ คลื่นแสงทั้งที่เห็นได้ และเห็นไม่ได้ เช่น คลื่นความร้อน(Infra-red rays) คลื่นเสียงเหล่านี้เป็นพลังงานทั้งนั้น
 
เราสามารถบังคับเครื่องบินบังคับจรวดบังคับขีปนาวุธด้วยวิทยุได้ คนเราสามารถบังคับหรือโน้มน้าวจิตใจของผู้อื่นได้ด้วยการสะกดจิต โดยใช้กระแสจิตซึ่งเป็นพลังงานจากสมองออกไปบังคับจิตของผู้ถูกสะกดนี้ ก็คล้ายกับการบังคับเครื่องบินหรือจรวดด้วยวิทยุเหมือนกัน ฉะนั้นวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานอันเร้นลับจึงสามารถบังคับ หรือโน้มน้าวชักนำให้บังเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นได้ การเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรู้รสด้วยลิ้น รู้สึกเจ็บร้อนเย็น การแตะต้องด้วยผิวหนังเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอวัยวะตรงนั้นๆมันรู้สึก มันเห็นมันได้ยิน ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นแต่เพียงต้นทางเท่านั้น การรับรู้ต่างๆนั้น "อยู่ที่สมอง" สมองเป็นแหล่งสำคัญของร่างกายเป็นแหล่งพลังงานเป็นแหล่งควบคุมร่างกายทั้งหมด เช่น เราเห็นภาพก็ที่สมองตอนเหนือท้ายทอย ได้ยินเสียงก็ที่สมองตรงข้างๆขมับ วิญญาณซึ่งเป็นพลังงานอาจปล่อยกระแสคลื่นมาบังคับบัญชาสมองของใครคนใดคนหนึ่ง ให้เกิดการรับรู้ว่ามีเสียงมีแสงมีภาพเกิดขึ้น เช่น การเข้าฝัน การเข้าทรง เป็นต้นขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะค้นคว้าประดิษฐ์เครื่องมือที่จะจับวิญญาณมาทดลองได้ แต่ทางไสยศาสตร์มีการจับวิญญาณกันได้แล้ว เช่น ซินแสบั๊ด สามารถจับวิญญาณอาละวาดได้ พ.ต.อ.ชลอ อุทกภาสก์ ได้ถ่ายรูปมาให้ดู อันเป็นเรื่องที่สนับสนุนว่า วิญญาณนั้นมีแน่…
 
ศ.ดร.คลุ้ม วัชโรบล
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: