Posted by: piman007 | 28-05-2008

ราศีพิจิก ( 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. )

ราศีพิจิก ( 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. )
 • – ดูจากภายนอกชาวพิจิกเป็น" คนเปิดเผย โผงผาง แต่แท้จริงซ่อนความเร้นลับไว้ อย่างมิดชิด เชื่อมั่นในตัวเองสูง และมีสัญชาตญาณ ในการปกป้องตัวเองสูง " การทำความเข้าใจราศีพิจิกหรือคนที่เกิด ในราศีพิจิกก็จะต้องรู้จักธาตุของราศีพิจิก
 
ราศีพิจิก
           
ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 13 ธันวาคม
ไม่ว่าปีใดๆ
           ดูจากภายนอกชาวพิจิกเป็นคนเปิดเผย โผงผาง แต่แท้จริงซ่อนความเร้นลับไว้ได้มิดชิด เชื่อมั่นในตนเองสูง และมีสัญชาตญาณในการปกป้องตัวเองสูง
           การทำความเข้าใจราศีพิจิกหรือคนที่เกิดในราศีพิจิก ก็จะต้องรู้จักธาตุของราศีพิจิกซึ่งท่านได้จัดให้เป็นราศีธาตุน้ำ
           ราศีพิจิกเริ่มตั้งแต่องศาที่ 211 ไปจนถึงองศาที่ 240 ของท้องฟ้า ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 13 ธันวาคม ของทุกๆปี อาทิตย์จะโคจรอยู่ในราศีนี้เป็นเวลา 30 วัน ประมาณวันละ 1 องศา
           ผู้ที่เกิดในระยะวันเวลาดังกล่าวนี้ จะได้รับอิทธิพลจากอาทิตย์ในราศีพิจิกจึงถือกันว่าผู้ที่เกิดในระยะเวลาดังกล่าวนี้คือราศีพิจิก
           ความหมายของราศีพิจิกที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเจ้าชะตา นอกจากจะใช้อิทธิพลพลังงานของอาทิตย์ในราศีนี้แล้ว โหรโบราณได้กำหนดเอาความสำคัญของธาตุประจำราศีคือธาตุน้ำมาเป็นหลักสำหรับการพิจารณาคุณสมบัติหรือนิสัยใจคอของเจ้าชะตา ยิ่งไปกว่านั้น ราศีพิจิกเป็นราศีที่ถูกจัดให้มีดาวหรือมีเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นเจ้าของ ทำหน้าที่ครอบครองหรือเป็นเจ้าหน้าที่บริหารผู้มีอำนาจเต็มได้แก่ดาวอังคารคือเลข 3
           แล้วท่านก็เอาความหมายของดาวอังคารประกอบเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง แล้วก็ทายออกมาถึงลักษณะอุปนิสัยใจคอและความเป็นไปในวิถีชีวิตของเจ้าชะตา
           ก่อนที่จะทำความเข้าใจในอิทธิพลของราศีพิจิก หรือคนที่เกิดมาในราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้าง สิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือ ธาตุประจำราศีคือธาตุน้ำ
           คำว่าน้ำ ก็ไม่มีคำอธิบายอะไรมากนัก นอกจากน้ำก็คือของเหลว มีลักษณะเลื่อนไหล เยือกเย็น และเป็นตัวละลาย ในทางด้านโหราศาสตร์ ก็นำมาใช้เป็นความหมายสำหรับสิ่งใดๆที่เลื่อนไหล อ่อนละลาย ซึ่งหมายถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด น้ำและเยื่อเมือก หรือโลหิตต่างๆ ในร่างกายของเจ้าชะตาซึ่งอาจจะพอสรุปได้ดังนี้
           "ธาตุน้ำ ให้อิทธิพลเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด หรือให้ความหมายไปถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดจินตนาการหรือสัญชาตญาณอันมีผลเนื่องมาจากความคิดฝัน จินตนาการและผัสสะอันล้ำลึก นอกเหนือจากความรู้และความเข้าใจ ราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำจึงเน้นไปถึงอารมณ์ของเจ้าชะตา ที่มักจะปล่อยให้ตกไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของจินตนาการและความคิดฝันอันไม่สามารถจะเข้าใจได้ ค่อนข้างจะอ่อนแอเช่นเดียวกับร่างกาย จะไม่ค่อยเข้มแข็งทะมัดทะแมงเท่าที่ควร อารมณ์และจิตใจค่อนข้างระวังระไว หวั่นไหวและระมัดระวัง ขี้ตื่นตกใจ เก็บซ่อนความรู้สึกไว้ภายในมากกว่าที่จะแสดงออกมาจิตใจสามารถรับเอาความรู้สึกและสิ่งที่มากระทบได้ง่าย ชอบครุ่นคิดคำนึง มีความรู้สึกเฉียบไวต่อสิ่งที่ผ่านเข้ามากระทบ ลึกลับและไม่สามารถหยั่งรู้ได้ว่าอะไรมาจากไหน นอกจากมโนคติ ขี้อายและกระดากกระเดื่อง อ่อนโยนและพร้อมที่จะตกอยู่ในอำนาจของความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับใจน้อยและขี้อาย"
           นี่เป็นลักษณะของราศีธาตุน้ำและราศีพิจิกที่เป็นราศีธาตุน้ำ
           นอกจากจะเอาลักษณะของธาตุน้ำประจำราศีมาเป็นหลักแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่นำมาใช้ให้ความหมายสำหรับการทำนายผู้ที่เกิดในราศีนี้อีกด้วยคือดาวเคราะห์หรือเทพเจ้าที่ถูกจัดให้ทำหน้าที่ครอบครองหรือเป็นกรรมการผู้จัดการราศีคือ อังคารหรือเลข 3
           อังคาร หรือ 3 ตามความหมายทางโหราศาสตร์ หมายถึง :-
           "อารมณ์ที่คุกรุ่นไม่เคยดับ เน้นหนักไปทางความเคียดแค้นและโทสจริต วุ่นวาย ร่องรอยของบาดแผลที่เกิดจากเหล็กและไฟ การตายโดยปัจจุบันทันด่วนหรืออุบัติเหตุกะทันหัน ความวู่วาม การมีชื่อเสียงในการรบและความกล้าหาญ ความกระเหี้ยนกระหือรือ ความเจ็บปวด ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ ผู้ที่เกิดภายใต้อิทธิพลดาวอังคารจึงเป็นผู้ที่ไม่เกรงกลัวอะไรมาก ไม่ว่าจะเป็นคู่ต่อสู้ในชีวิตหรืออุปสรรค มีความกล้าหาญ ง่ายต่อการที่จะโกรธและใช้อารมณ์ ชอบความเด่นดัง โป้งป้างโผงผางและแสดงออก ฉลาดและแหลมคม มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในวิชาชีพและแต่ละสาขาที่ตนเลือก ชอบการเปลี่ยนแปลงและไม่ยอมอยู่นิ่ง"
           จากราศีเมษอันเป็นราศีที่หนึ่งหรือเป็นอัตตาของจักรวาล ราศีพิจิก เป็นราศีที่ 8 ของจักรวาล ซึ่งหมายถึงการจบสิ้นหรือการตาย หรือในขณะที่ราศีเมษเป็นราศีแห่งการเกิด พิจิกก็เป็นราศีของการดับ
           และเป็นราศีของธาตุน้ำ ราศีพิจิกจึงบ่งถึงอุดมคติ มโนคติ อารมณ์ และการดับสูญของสิ่งที่เกิดจากราศีเมษ
           ราศีพิจิก เป็นราศีเพศหญิง สัญลักษณ์ของราศีนี้คือแมงป่อง
           เป็นราศีที่บอกถึงเครื่องหมายทางพศ ทวารหนัก และอวัยวะสืบพันธุ์
           รูปร่างลักษณะ: ถ้าพูดในรูปของเส้น ผู้ที่เกิดใต้อิทธิพลของดาวอังคาร เส้นนั้นหมายถึงเส้นตั้งตรง ถ้าเป็นมุม ไม่ใช่มุมโค้ง แต่เป็นมุมแหลมที่คม โดยลักษณะนี้ ชาวราศีพิจิกที่เกิดใต้อิทธิพลของดาวอังคาร จึงมีรูปร่างในลักษณะเล้นตรง สูงหรือใหญ่กว่าบุคคลอื่นโดยเฉลี่ย ถ้าหากไม่มีอิทธิพลของดาวดวงอื่นๆมาบีบให้เปลี่ยนไป แขนมือค่อนข้างจะยาวกว่าธรรมดา รูปร่างได้ส่วนสัดเหมาะสมของแต่ละส่วน หน้ากว้าง มีลักษณะน่าเกรงขาม ร่างกายมักจะมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อ หรือไม่สะโหลสะเหลปวกเปียก ผมสั้นและมักหยักหรือหยิกมีบุคลิกลักษณะดีและน่าสนใจ
           สภาพทางจิตใจ: โดยลักษณะและธรรมชาติของดาวอังคาร ซึ่งหมายถึงความร้อนแรง การระเบิด และวู่วาม กล้าสู้กล้าทำ หรือมีสัญชาตญาณของการต่อสู้และเสี่ยงภัย ทำให้ผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพลของดาวอังคารนั้นเป็นคนที่อยู่ด้วยความกรุ่นของอารมณ์ที่กระเหี้ยนกระหือรือ โป้งป้างโผงผางเสี่ยงภัยและไม่หยุดไม่นิ่ง อารมณ์ร้อนไม่ยอมใคร พร้อมที่จะสู้ และพร้อมที่จะตายดาบหน้า ใช้อารมณ์มากกว่าที่จะใช้เหตุผล ร้อนเหมือนไฟ
           แต่เมื่ออังคารนั้นเปลี่ยนจากราศีเมษมาเป็นราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำ ความหมายของดาวอังคารหรืออิทธิพลของดาวอังคารที่มาอยู่ในน้ำก็มีสภาพแตกต่างไปจากอังคารในราศีธาตุไฟเช่นราศีเมษ นั่นก็คือ อังคารในราศีพิจิกทำให้เจ้าชะตามีความรู้สึกไปในทางอารมณ์ อังคารจะมีอิทธิพลและบทบาทเหนืออารมณ์มากกว่าทางร่างกาย แทนที่อังคารจะบงการให้เจ้าชะตาแสดงความโกรธออกมาอย่างวู่วามหรือสู้ในทันทีทันใด ไม่คิดหน้าคิดหลังเหมือนอังคารในราศีเมษ อังคารราศีพิจิกจะเก็บงำและอดทนกว่า จะคิดโกรธแค้นและพยาบาทอยู่ในใจ
           การต่อสู้และการแก้แค้นนั้นจะทำอย่างล้ำลึกและเงียบๆ เอาเป็นเอาตายถ้าหากความโกรธนั้นไม่สามารถจะแก้ไขได้ อังคารในราศีพิจิกก็จะนำมาลงโทษตัวเอง และทำลายตัวเอง ปกปิด มีเงื่อนงำ มีนโยบายและแผนการที่ลึกซึ้งกว่าอังคาร ราศีเมษ การสู้กับศัตรูและอุปสรรคในชีวิต จะสู้ไม่มีวันหยุด และถ้าไม่สามารถเอาชนะได้ อังคารในราศีพิจิกจะยอมตายเอง แทนที่จะแพ้เพื่อมีชีวิตอยู่ ชาวราศีพิจิกจึงเป็นคนที่มีความลึก อารมณ์หนักแน่น โกรธนานและจดจำหนัก สู้อย่างดื้อด้านดันทุรังไม่ยอมแพ้ สู้จนกว่าตัวจะชนะหรือจนกว่าจะตายไปเอง
           บุคลิกลักษณะและอุปนิสัย: โดยรูปร่างท่าทางที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและเดินเชิดไหล่หรือมีลักษณะเป็นเส้นตรง ชาวราศีพิจิกมีความเชื่อมั่นในตัวเองหรือแสดงความเชื่อมั่นในตัวเองให้เห็นไปทุกๆรูป และทุกลักษณะของการแสดงออก แต่ทุกๆแง่มุมของการแสดงออกนั้น ไม่เป็นไปในลักษณะโอหัง เหิมเกริม หรือยกตนข่มท่านหรือแสดงว่าตนมีความสำคัญต่อผู้อื่นที่ควรจะเกรงกลัวหรือสยบต่อเขาด้วยอำนาจบารมี เปล่าเลย เขาเพียงแต่เชื่อมั่นในตัวเองและมีความเป็นตัวของตัวเองที่จะทำหน้าที่ของแมงป่องเท่านั้น คือไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เขามากนัก ถ้าการเข้าใกล้นั้นเขารู้สึกว่าเป็นอันตรายและเป็นภัยต่อเขา  สัญชาตญาณการป้องกันตัวเองและปกปักรักษาตัวเองนั้น มีอยู่ทุกก้าวย่างของชีวิต!
           โดยที่ราศีพิจิกเป็นราศีที่ปกครองโดยดาวอังคาร หรือมีอังคารเป็นตัวให้อิทธิพล ร่วมด้วยพลังงานของอาทิตย์ จึงไม่เป็นการแปลกที่จะทำให้ชาวราศีพิจิกเกิดเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง และทะนงในตัวเองอย่างหาที่เปรียบมิได้ อารมณ์ของเขาเต็มไปด้วยความตื่นและกระตือรือร้นตลอดเวลา กล้าหาญ มีพลัง แต่ความกระตือรือร้นและความมั่นใจในตัวเองนั้น เขาจะไม่แสดงมันออกมานอกหน้าหรือปล่อยให้มันวุ่นวายไปเพื่อจะรบกวนคนอื่น หรือให้เป็นที่รำคาญสำหรับคนอื่น เพราะความเยือกเย็นของน้ำและความลึกของราศีพิจิก เขาจะเก็บงำทุกอย่างไว้ภายนอก ในขณะที่ภายในใจและอารมณ์ของเขาจะโครมครามอยู่ด้วยความเกลียดชังหรือความโกรธก็ตาม
           สติปัญญาของเขามีความแหลมคมและลึกล้ำเช่นเดียวกับจินตนาการอันกว้างไกลไพศาล ซึ่งมันจะฝังลึกอยู่ภายในก้นบึ้งของประสาทสมอง และในอารมณ์ของเขาในฐานะที่มันเป็นราศีธาตุน้ำ เขาจะไม่แสดงมันออกมาเพื่อให้เป็นที่รำคาญแก่ใคร ถ้าเขาจะทำ เขาจะทำมันเงียบๆหรือแสดงออกมาอย่างเงียบๆ ถ้าเขาเป็นอาชญากร เขาก็จะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในการวางแผนทำลายอย่างไม่มีใครคาดคิด ถ้าเขาจะใช้จินตนาการและสติปัญญาเหล่านั้นไปในทางประดิษฐ์คิดค้น เขาจะสามารถค้นคว้าไปถึงสิ่งที่คนอื่นค้นไม่ได้และแสวงหาไม่พบ
           ถ้าเขาเป็นนักผ่าศพในฐานะของนายแพทย์ เขาก็จะค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ในศพนั้นที่จะนำมาเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้ โดยความคิดและจินตนาการที่ตัวเองก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าความสามารถและอัจฉริยวุฒินั้นมาจากไหน
           ถ้าเขาเป็นนักประดาน้ำที่มุ่งลงสู่ทะเลลึก เขาก็จะลงไปลึกกว่านักประดาน้ำธรรมดา ซึ่งจะทำให้เขาลงไปพบสิ่งมหัศจรรย์อันคาดไม่ถึงในความลึกนั้น
           ถ้าเขาเป็นนักขุดเจาะน้ำมันหรือแร่ในมหาสมุทร เขาก็จะประสบความสำเร็จจากการค้นคว้าและแรงจินตนาการที่เขามีอยู่ ซึ่งตัวเขาเองก็บอกไม่ได้ว่าอะไรบันดาลให้เขาต้องคิดเช่นนั้น
           ชีวิตของเขา ถ้าเขาสู้หรือต้องการทำอะไรให้สำเร็จ ถ้าเขาแพ้และพลาดพลั้งลงไป เขาจะไม่ยอมหยุดการต่อสู้และการกระทำนั้น จนกว่าเขาเองจะแตกดับและตายไปเพราะการสู้และการกระทำนั้น
           เขาจะไม่โทษใครและจะไม่โยนความผิดให้แก่ใครและเขาก็จะไม่บอกกล่าวอ้อนวอนใครด้วย

           เขาจึงเป็นคนเข้าใจยากและไม่มีใครสามารถมองเขาออกได้ง่ายๆด้วย
           ถ้าเขาลงมือทำงาน เขาจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย หรือไม่รู้ว่าการหยุดพักคืออะไร เขาจะทำมันไปเรื่อยๆ อย่างเอาเป็นเอาตาย จนกว่าจะประสบความสำเร็จหรือตามที่คนอื่นคิดเห็น ตรงข้ามเขาจะคิดเอาเองและพยายามเรียนรู้เอาด้วยตนเอง วิชาการที่เขาเรียนรู้มาจากโรงเรียนหรือจากมหาวิทยาลัย เป็นแต่เพียงเครื่องมือชิ้นหนึ่งหรือเป็นแต่เพียงจุดเริ่มต้นของเขาเท่านั้น ทุกอย่างที่เขาทำอยู่ในชีวิตหรือที่เขาได้มา จะมาจากแนวคิดหรือการคิดการสรรหาของเขาเองจากที่ใดที่หนึ่ง ที่เขาสามารถจะทำได้แตกต่างไปจากคนอื่นเท่านั้น
           เขาเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นนักค้นคว้าและเป็นนักแสวงหา เป็นนักบุกเบิกค้นคว้าในสิ่งที่คนอื่นค้นไม่พบ หรือในสิ่งที่คนอื่นยังค้นไปไม่ถึง
           เขาชอบเรื่องยากๆที่จะต้องใช้ความคิดและจินตนาการอันพูดไม่ออกบอกไม่ได้ จัดการแสวงหาและทำมันขึ้นมา
           เรื่องยากๆนั้น ควรจะเป็นเรื่องลึกลับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุดลึกที่ดำดิ่งลงไปในใต้น้ำใต้ดิน หรือแม้แต่เรื่องของจิตและวิญญาณที่คนไม่เคยรู้จัก เขาสามารถที่จะขุดค้นลงไปสัมผัสกับมันจนได้
           เพราะฉะนั้น เขาจึงดูเหมือนว่าเป็นคนมีความสามารถพิเศษบางอย่างที่ไม่มีใครคิดว่าเขาจะทำได้
           เขาเป็นนักคิดและเป็นนักแสวงหาเหตุหาผล และเป็นนักค้นคว้าที่มีทิศทางตรงข้ามกับคนอื่น และในเรื่องที่คนอื่นไม่คิดกัน
           เฉพาะเรื่องที่ลึกลับ แม้แต่เรื่องทรงเจ้าเข้าผีหรือเรื่องวิญญาณ
           การทำงานหรือในด้านการปฏิบัติของเขานั้น เอาแน่นอนไม่ได้ บางครั้งเขาจะเป็นนักปฏิบัติที่ดีและมีสมรรถภาพดีเยี่ยม แต่ในบางครั้งการทำงานหรือการปฏิบัติของเขาจะรีบร้อนหุนหันพลันแล่นเอาดีไม่ได้ ซึ่งมันก็ขึ้นกับอารมณ์และความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงของเขา
           เขาเป็นคนมีหลายอารมณ์ ในขณะที่เขาเกลียดเขาโกรธอะไรต่ออะไรอยู่เต็มอกเหมือนจะอาเจียนเป็นเลือดนั้น เขาก็อาจจะไปสู่เรื่องอื่นหรือมีเรื่องอื่นแทรกซ้อนเข้ามาในอารมณ์ และทำให้เขาต้องใช้เวลาอีกส่วนหนึ่งมาสนใจกับเรื่องที่เข้ามาใหม่นั้น แต่เขาจะไม่ลืมเรื่องเก่าและความโกรธเก่าๆ มันฝังใจอยู่ และเมื่อถึงเวลาที่เขารู้ว่าจะต้องคิดบัญชีหรือจัดการกับมัน เขาก็จะจัดการกับมันทันที และด้วยความเจ็บปวดและรุนแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้
           เขาเป็นคนมีความอดทนอย่างล้ำลึกต่อความเจ็บปวด ความผิดหวัง ความทุกข์ทรมาน
           เขาจะไม่ร่ำร้องและประกาศให้ใครรู้ถึงความเจ็บปวดหรือความผิดหวังเหล่านั้นของเขา
           เขามีความเชื่อมั่นในความอดทนที่เขามีอยู่ และมั่นใจในความอดทนของตนเองว่าสามารถจะทนได้ และในขณะที่อดทนอยู่นั้น ในอารมณ์ของเขาจะโครมครามอยู่เหมือนคลื่นในมหาสมุทรที่กำลังโหมซัดเข้าหาฝั่ง นั่นหมายถึงว่าเขาพยายามจะกลั่นกรองหาวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่มีใครมองเห็นหรือไม่สามารถจะเห็นได้ว่าเขาจะทำอย่างไร
           ในการสู้กับชีวิตสู้กับปัญหาหรือสู้กับคน ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆก็ตาม เขาจะไม่เรียกร้องระดมพล หรือวิ่งขอความช่วยเหลือจากใคร แต่เขาจะยืนอยู่คนเดียวและสู้อย่างโดดเดี่ยวในสงครามทุกรสชาติของชีวิต
           ถ้าเขาจะชนะ เขาชนะอย่างน่ากลัวและสะเทือนใจคน
           ถ้าเขาแพ้ เขาจะตายคาสนามรบอย่างคนใจหินที่ไม่เรียกร้องต้องการให้ใครช่วยหามศพไปฝัง
           ราศีพิจิกเป็นราศีของแมงป่องหรือสัตว์มีพิษ เพราะฉะนั้น ชาวราศีพิจิกก็มีลักษณะของสัตว์ประเภทมีพิษเหล่านั้นในด้านการดำเนินชีวิตและการต่อสู้
           สัตว์มีพิษเหล่านี้จะไม่แส่หาเรื่องไปรุกรานให้ร้ายใคร คือจะไม่วิ่งเข้าไปหาเรื่องทำใครก่อน ถ้าหากไม่บังเอิญถูกเหยียบหางหรือถูกทำร้าย และเมื่อถูกเข้าแล้วเขาจะป้องกันตัวและสู้ทันทีในลักษณะและวิธีการของสัตว์มีเขี้ยวมีพิษที่เอาตายหรือไม่ก็ตัวเองจะถูกทำลายให้ตายไป
           ความเด็ดเดี่ยว และความโดดเดี่ยวที่ชาวราศีพิจิกชอบนี่เอง ทำให้เขาดูเหมือนจะเป็นคนตัวคนเดียวอยู่ในโลกที่คนอื่นไม่มีวันเข้าใจ
           ชาวราศีตุล อาจจะไม่เคยรู้ว่าโลกนี้มีศัตรูและโลกนี้มีแต่คนที่น่ารักและควรจะรัก แต่สำหรับชาวราศีพิจิก ไม่คิดเช่นนั้น เขาไม่เคยเกลียดใคร เขาไม่เคยรักใคร เขาเป็นเพียงเขาที่ไม่ทำลายใคร และไม่ให้ประโยชน์ใคร เพราะเขามีเรื่องของตัวเอง และมีปัญหาของตัวเองที่จะต้องคิดต้องทำ โดยไม่เคยไปโยนภาระและความยุ่งยากให้แก่คนอื่น เพราะฉะนั้นเขาถือว่าทุกคนไม่ควรจะยุ่งอะไรกับเขา
           ทุกอย่างเป็นเรื่องของเขา เขาไม่ยุ่งกับใคร แต่ถ้าใครเข้าไปยุ่งกับเขา ทำอะไรกับเขาเข้า เขาไม่ยอมเป็นอันขาด
           เพราะฉะนั้น ในบางครั้งที่เขารู้ว่าเขาถูกรุกรานเรื่องส่วนตัวหรือถูกทำลาย เขาจะเป็นคนที่สามารถใช้ความคดในข้องอในกระดูกหรือเล่ห์เหลี่ยมทุกวิถีทางตอบโต้ออกมาอย่างรุนแรงได้ในทันที ทั้งๆที่โดยธรรมชาติเขาจะเป็นคนจริง ซื่อสัตย์ และเป็นคนที่คบได้ก็ตาม ถ้าเขารู้แจ้งประจักษ์จริงขึ้นมาวันหนึ่งวันใดว่าคนที่เขาคบหาหรือคนที่เขาเกี่ยวข้องเล่นไม่ซื่อกับเขาแล้ว เขาจะลงมือพยาบาทหรือล้างแค้นอย่างเจ็บปวดที่สุดในทันที
           ทุกวิถีทางหรือทุกเล่ห์กระเท่ห์ที่เขาจะทำได้
           เหมือนงูหรือแมงป่องที่นอนนิ่งๆ เหมือนสิ่งไม่มีชีวิตนั่นแหละ ถ้าลงว่าได้เหยียบเข้าไปเมื่อใด เพื่อนจะผงกหัวและชูหางขึ้นเผชิญหน้า และฉกหมับเข้าทันที!
           ทางด้านอารมณ์ ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่โกรธง่ายพอดู อารมณ์มักจะขุ่นได้เสมอที่มีอะไรมากระทบ ในบางครั้งขาจึงจะชอบหาทางระงับด้วยการดื่มสักนิดหน่อย เพื่อให้ร่างกายได้รับความรู้สึกอะไรขึ้นมาใหม่ๆ และเพื่ออยู่กับตัวเอง ไม่แสดงความรู้สึกนั้นให้เป็นที่รบกวนแก่ผู้ใด
           เขาเกลียดการซุบซิบนินทา การพูดการคุยที่ไม่เป็นแก่นสารสาระ และการหักหลัง หรือวิธีการลอบกัดของคนอื่น เพราะฉะนั้นในการพูดของเขา เขาจะเป็นคนพูดน้อยผิดปกติ จะพูดเพียงสั้นๆ และด้วยคำพูดที่เขาเลือกแล้ว
           เรื่องของคนอื่นไม่เกี่ยว ถ้ามันไม่เกี่ยวอะไรกับผลประโยชน์ของเขา
           เขาจะเป็นคนลงมือช้าในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง
           ไม่ว่าอะไร ถ้ายังไม่ถึงวินาทีสุดท้ายเข้ามาแล้ว ดูเหมือนเขาจะไม่สนใจ แต่เมื่อถึงเวลาจวนแจเข้าแล้วเขาจะเริ่มลงมือ และเมื่อถึงเวลาเขาจะประสบความสำเร็จ
           เหมือนม้าแข่ง เขาจะวิ่งออกเป็นตัวสุดท้าย แต่จะเป็นตัวแรกที่ถึงเส้นชัยก่อน
           ชาวราศีพิจิกทุกคนจะเป็นคนเปิดเผย ดูง่ายหรือไม่มีลับลมคมนัย และค่อนข้างจะโผงผางในภายนอก แต่ความจริงแล้ว ชาวราศีพิจิกจะมีความลับในใจของตนที่เก็บไว้ไม่ให้คนรู้ เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกจึงเป็นคนที่เชื่อได้ว่า เขาอาจจะรู้อาจจะเข้าใจทุกสิ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือบุคคลที่แวดล้อมเขาอยู่ รู้ดีรู้ชั่วของทุกสิ่งและทุกคนทุกเรื่อง แต่เขาจะไม่มีวันพูดหรือไม่มีวันแสดงออกมาให้ใครรู้เป็นอันขาดว่าเขารู้เรื่องเหล่านั้น ในเรื่องของความลับแล้ว เขาจะเป็นคนราศีเดียวที่เก็บไว้ได้อย่างลึกล้ำ และมิดชิดไปตลอดชีวิต
           เขาไม่ใช่คนประมาท
           เขาไม่เคยประมาทต่อชีวิต ไม่ประมาทต่อทุกสิ่งและไม่ประมาทต่อศัตรู
           เพราะฉะนั้น บางครั้งดูเหมือนเขาจะเป็นคนระแวงระวังไปทุกสิ่ง ไม่ว่าจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตาม เขามีความสงสัย และไม่เชื่ออะไรต่ออะไรไปจนเป็นคนที่น่ากลัว
           นั่นคือสัญชาตญาณที่แท้จริงของเขา
           ทุกอย่างอยู่ในความคิด และการดำเนินชีวิตของเขา เขาจะถือว่าต้องปลอดภัยไว้ก่อนเป็นดี
           เขาไม่เคยดูแคลนกำลังของศัตรู หรือประมาทสถานการณ์ว่ามันจะต้องดีกับเขาตลอดเวลา นั่นเป็นความคิดของเขา เป็นวิธีการของเขาในการดำเนินชีวิต
           ถ้าหากเขาเป็นชาวราศีพิจิกในด้านลบ เขาจะร้ายยิ่งไปกว่าอะไรในโลกนี้ เพราะเขาจะมีความเฉลียวฉลาดอย่างล้ำลึกในการอาฆาตพยาบาท และการทำลายคนอื่นอย่างรุนแรงและโหดร้าย อารมณ์ของเขาจะคลั่งคลักไปด้วยความไม่พอใจและการมองโลกในแง่ร้าย เขาจะเห็นคนทุกคนเป็นศัตรูไปหมด เขาจะเป็นนักหักหลัง แบล็กเมล์และเป็นสุนัขลอบกัดที่มีประสิทธิภาพและทำงานได้ผลอย่างคาดไม่ถึ
           หรือไม่ เขาอาจจะบ้าคลั่งไปตั้งตัวเป็นคนทรงเจ้าเข้าผี เป็นปู่เจ้าและหลวงพ่อเณรตะบักตะบวยอะไรสักอย่างที่สามารถต้มคนได้ทั่วแผ่นดิน โดยที่ทุกคนจะยอมให้เขาต้มอย่างดี
           การเงินและโชคลาภ: ชาวราศีพิจิก มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่เสมอ และแน่นอนเพราะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่ชอบความสุขสบายในชีวิตด้วยการชอบความสุขสบายในชีวิตนี่เอง ทำให้เขาเป็นคนคล่องตัวและแสวงหาความสะดวกสบายให้แก่ชีวิต เงินมักจะไม่ขาดมือ เขารู้ดีว่าเขาควรจะหาเงินได้ทางไหนและหามันมาอย่างไร เหมือนนักล่าสัตว์ที่พอเข้าป่าไปแล้วเขารู้ดีว่าเขาจะได้เนื้อที่ตรงไหน แต่เมื่อเขาได้มันมา เขาจะจ่ายและจะใช้มันเสมอไม่อั้นหรือเกินตัวไปได้
           ชาวราศีพิจิกมักจะมีเรื่องที่จะต้องทำ และมีเรื่องที่จะต้องคิดหลายๆอย่างพร้อมกันเสมอ เพราะฉะนั้น ในการแสวงหาโชคลาภและเงิน เขาจึงจะมีทางหลายทางขึ้นมาพร้อมๆกัน ขณะที่เขาพูดถึงเรื่องนี้อยู่ เขาอาจจะมีเรื่องที่เป็นผลพลอยได้ตามมาทันที นั่นก็หมายถึงเงินอีกนั่นเอง
           ในทันทีที่เขามองเห็นเงินและหวังว่าจะได้เงินที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือก้อนหนึ่ง เขาก็จะรีบใช้เงินก้อนนั้นทั้งหมดล่วงหน้าไปก่อนทันที ถ้าไม่มี เขาก็จะกู้ยืมเอามาใช้เสียก่อนจนหมด จากนั้น ถ้ามันได้มา เขาก็จะนำมันมาใช้หนี้พร้อมทั้งดอก
           เขาจะใช้จ่ายเงินเกินความสามารถที่จะหาได้อยู่เสมอเป็นประจำ
           ถ้ายิ่งยากยิ่งจนเท่าใด ชาวราศีพิจิกก็ยิ่งจะพยายามทำตัวให้สุขสบายยิ่งขึ้นเท่านั้น เฉพาะเกี่ยวกับบ้านและความสุขภายในบ้าน เขาจะต้องพยายามทำให้มีให้ได้ เขาจะไม่แสดงออกให้เห็นเป็นอันขาดว่าเขายากจนหรือทุกข์ร้อน
           ชาวราศีพิจิก เป็นคนที่มีความสามารถและมีโอกาสในทางทำมาหากินได้มากมายหลายชนิด เฉพาะอย่างยิ่งราศีพิจิกหมายถึงเคมีภัณฑ์และอาชีพเกี่ยวกับเคมี ยารักษาโรค การประกันภัย การต้มกลั่น เครื่องยนต์ไอน้ำ เครื่องยนต์กลไก เหมืองแร่ในทะเล การสร้างเขื่อน หรือการค้าเกี่ยวกับน้ำและทะเล กิจการเดินเรือ
           ถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับวิชาความรู้หรือเป็นนักวิชาการแล้ว มีงานหลายชนิดที่เหมาะสมแก่ชาวราศีพิจิก ได้แก่งานการสืบสวนและการเป็นนักสืบ งานด้านวิเคราะห์และการหาข่าวกรอง งานด้านจารกรรม
           เฉพาะงานทางด้านการค้นคว้าหรือวิจัยแล้ว ชาวราศีพิจิกจะมีความสามารถเป็นอย่างสูงในการวิจัยเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ การวิจัยเกี่ยวกับจิตและสภาพจิต หรือเรื่องที่อยู่นอกเหนือความรู้ความเข้าใจของมนุษย์ เรื่องที่ลึกลับซับซ้อนหรือเรื่องเกี่ยวกับคนตายและความตาย
           การค้นคว้าเกี่ยวกับยารักษาโรคหรือวัตถุธาตุในทะเลและมหาสมุทร
           การนำวัตถุธาตุที่ตายแล้ว หรือถูกแปรสภาพจากการไม่มีชีวิตแล้วขึ้นมาทำประโยชน์ หรือแสวงหาประโยชน์จากมัน จะทำให้เขามีรายได้และมีโชคลาภอย่างไม่คาดหมาย
           ในการค้า เขาจะเป็นคนซื้อเร็วขายเร็ว สินค้าของเขาจะไม่มีสินค้าที่นอนรออยู่ในโกดังเป็นแรมปี หรือเป็นของหนักที่ต้องใช้เวลาสำหรับการซื้อขาย เขาต้องการสินค้าประเภทที่สามารถจะเปลี่ยนมือได้ในทันทีทันใด และทำเงินให้เขาได้ในในไม่ช้า
           การลงทุนในระยะยาวของเขาจึงไม่ค่อยจะมีหรือไม่เหมาะสำหรับชาวราศีพิจิก
           สุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บ: ราศีพิจิก หมายถึงกระดูกต่างๆได้แก่ กระดูกเชิงกราน อัณฑะ ทวารหนัก กระดูกบั้นเอว กระดูกเซครัม(ส่วนหนึ่งของกระดูกเชิงกราน) ลำไส้ใหญ่ และกระเพาะปัสสาวะ
           อาการของโรคสำหรับราศีพิจิกที่จะเป็นกันมากก็คือริดสีดวงทวารหนัก แผลทะลุ แผลต่างๆ ทวารหนักอักเสบ ประสาทพิการ
           โดยเฉพาะราศีพิจิก เป็นราศีที่บ่งถึงอวัยวะสืบพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง เพราะฉะนั้น โรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกจึงจะเป็นโรคที่มีสาเหตุเกี่ยวด้วยอวัยวะเพศ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง นอกจากจะเป็นเรื่องของอวัยวะเพศแล้ว สำหรับผู้หญิงราศีพิจิกเน้นไปถึงรังไข่และมดลูกด้วย เฉพาะผู้ชายมีความหมายถึงกระเพาะปัสสาวะและต่อมลูกหมาก
           อาการของโรคที่เกิดขึ้นจะมากน้อยเพียงใด หรือเกี่ยวกับอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับดวงดาวอื่นๆที่มีส่วนสำแดงอิทธิพลต่อราศีพิจิกด้วย ในกรณีที่กล่าวกันอย่างกว้างๆแล้ว โรคภัยไข้เจ็บของชาวราศีพิจิกจะเกิดขึ้นจากส่วนต่างๆของร่างกายดังที่กล่าวมานี้
           สำหรับอาการของโรคที่จะเกิดขึ้นกับส่วนต่างๆเหล่านั้น ในความหมายของดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำราศี ก็จะบ่งถึงลักษณะและอาการอักเสบ การตกเลือด เนื้องอก โรคติดเชื้อและโรคติดต่อต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโรคส่วนมากที่เป็นง่ายและติดง่ายที่สุดคือกามโรคหรือโกโนเรีย
ผู้ชายราศีพิจิก
           ในทันทีที่เห็นเขา อาจจะมองไม่เห็นเสน่ห์มหานิยมอะไรง่ายๆเหมือนคนในราศีอื่น เขาจะดูค่อนข้างเข้มและขรึมจนเกินไป หรือชาเย็นจนเกินไป
           แน่นอนสำหรับผู้หญิงที่ต้องการให้เขาใช้คำหวานหรือกะหลีกะหลอเหมือนชายอื่นนั้นจะผิดหวัง
           หรือ
แม้แต่กับผู้ชายด้วยกัน ถ้าพบเขา เขาเพียงแต่จะยิ้มเย็นๆให้เท่านั้น

           เขาเป็นคนที่ไม่ชอบรุ่มร่ามและเปิดเผยอะไรมากนัก
           ไม่ต้องการแสดงความเด่นหรือแสดงว่าเขามีความสำคัญกับใครต่อใคร
           และถ้าเขายิ่งหลบมนุษย์หรือทำตัวให้สำคัญน้อยได้เท่าไรเป็นดี
           เพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นคนที่ดูยาก และสำหรับคนที่ไม่ใกล้ชิดคุ้นเคย ยิ่งจะไม่มีวันรู้จักเขา ซึ่งเขาก็ต้องการเช่นนั้น
           เขาไม่เคยเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยที่จะไม่มีใครรู้จัก
           เพราะฉะนั้นเขาจึงเลือกงานที่เขาสามารถจะอยู่ได้อย่างเงียบๆ เอาเป็นเอาตาย หามรุ่งหามค่ำ ซึ่งเป็นงานที่เขาจะรู้คนเดียว เข้าใจคนเดียว ทำคนเดียวโดยไม่ขอร้องใครช่วย
           ในงานเกี่ยวกับการค้นคว้า การแสวงหาสิ่งที่ลี้ลับที่คนยังไม่มีความรู้และไม่มีความเข้าใจ เป็นงานที่เขาปรารถนาและถนัดอย่างยิ่ง
           เขาอาจจะไปเก็บเอาเศษไม้ผุๆหรือเศษแร่ธาตุเก่าๆมาทำการค้นคว้าหรือวิจัยอะไร เพื่อหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาคิดว่ามันจะมีสิ่งมหัศจรรย์ลึกลับซ่อนเร้นอยู่ก็ได้
           บางทีเขาอาจจะไปนั่งขลุกอยู่กับตำรายาวัดโพธิ์ เพื่อค้นหาสมุนไพรเก่าๆที่ไม่มีใครสนใจออกมา แล้วค้นคว้าหรือวิจัยมันออกด้วยวิธีทางวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งมันอาจจะมีประโยชน์มหาศาล ทั้งๆที่นักค้นคว้าศึกษาผู้เชี่ยวชาญอื่นๆอาจจะมองข้ามและยักไหล่หนีไปนานต่อนานแล้วก็ได้
           เขาจะทำมันด้วยความมานะพยายามและทำให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างจนกว่าจะสำเร็จ
           คล้ายๆกับว่าจะมีแรงบันดาลใจ ลางสังหรณ์หรือญาณพิเศษอะไรสักอย่างที่บงการให้เขาเกิดฉุกคิดและสนใจมันขึ้นมา และเขาก็จะลงมือทำไปตามความสนใจนั้น
           ในทำนองเดียวกัน ในขณะที่เห็นคนอื่นเขาสนใจเรื่องทางจิตหรือลึกลับอย่างการทำสมาธิภาวนา เขาก็อาจจะสนใจ และโดยวิธีการของเขา ด้วยความรวดเร็ว เขาสามารถจะเรียนรู้และทำความเข้าใจในวิชาลึกลับซับซ้อนนั้นได้ในเวลาไม่ช้านัก
           หากเขาลงมือแล้ว เขาจะไปได้ไกลกว่าครูบาอาจารย์หรือเจ้าตำรับเสียด้วยซ้ำ
           และจากนั้น เขาก็จะพบสิ่งใหม่และตั้งทฤษฎีขึ้นมาใหม่
           จากนั้นเขาก็จะเป็นอาจารย์เสียเอง
           ถ้าหากเขาเป็นชาวราศีพิจิกในด้านลบแล้ว เขาอาจจะใช้ความรู้ความสามารถอันวิปริตนั้นสร้างหลักวิชาอันลึกลับวิตถารขึ้นมาอีกตำรับหนึ่งต่างหาก แล้วเขาก็จะนำมาหลอกต้มประชาชนด้วยญาณวิถีและความเฉลียวฉลาดอันวิปริตวิตถารนั้น เขาอาจจะตั้งสำนักงานปู่เจ้าเฮงซวยอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่ง แล้วทำให้คนทั่วประเทศหลงใหลเขาได้
           ถ้าหากเขาเป็นนักลอกเลียนแบบและปลอมสิ่งของที่ยากกว่าใครจะทำได้ เขาจะทำได้สำเร็จด้วยวิธีการแบบมายากลและเจ้าเล่ห์ของเขา
           ผู้ชายชาวราศีพิจิกเป็นผู้ชายที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
           ถ้าในด้านบวกหรือในด้านดีแล้ว เขาจะทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นและสังคมได้อย่างมหาศาล โดยการใช้ความรู้ความสามารถของเขาสร้างในสิ่งที่ดีงามขึ้นมา แม้แต่ในทางวิชาการเขามักจะไม่ยอมรับทฤษฎีเก่าๆหรือแนวคิดเก่าๆที่คนอื่นทำไว้ เมื่อเขาไม่ยอมรับ เขาก็จะแสวงหาทฤษฎีใหม่ที่เขาสามารถจะค้นมันพบ และเปลี่ยนทฤษฎีนั้นเป็นตรงข้ามกับทฤษฎีเดิม
           เช่นเดียวกับในการทำงานหรือในการดำเนินชีวิต เขาไม่จำเป็นจะต้องทำตามอย่างใคร หรืออาจจะแหกคอกประเพณีไปได้ร้อยแปด ซึ่งมันเป็นวิธีของเขาเอง และมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของเขาแต่ประการใด
           ในด้านมิตร ชาวราศีพิจิกจะไม่มีมิตรระยะยาวหรือมีได้น้อยกว่า ถ้าหากคนอื่นคิดว่าเขาโง่จนต้องพยายามเอารัดเอาเปรียบเขา จนกระทั่งเขาเบื่อและรู้สึกตัว เขาก็จะรีบหนีมิตรคนนั้นทันที หรือบางครั้งเขาคิดว่ามีคนน้อยคนมากที่จริงใจกับเขา มันก็ป่วยการที่เขาจะต้องมีมิตรและรักษามิตรนั้นไว้ เขาจึงทิ้งมันเสีย
           เขาจะเป็นคนที่มีมิตรหรือมีเพื่อนน้อยคน แต่ว่ามิตรหรือเพื่อนที่เขามีอยู่นั้นนับว่าเป็นคนใช้ได้และยอดจริงๆเท่านั้นที่เขาจะเลือก
           เฉพาะผู้ที่มีอำนาจและมีอิทธิพล มักจะให้ความเป็นมิตรที่ยั่งยืนต่อเขา และเขาจะเลือกแต่มิตรประเภทนั้นเสียเป็นส่วนมาก
           เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะเป็นเพื่อนเที่ยว หรือเพื่อนคุยตลกโปกฮากับชาวราศีพิจิกแล้ว ค่อนข้างจะยากมากหรือเป็นเรื่องยากที่สุดทีเดียว
           เพื่อนของชาวราศีพิจิกจะต้องมีคุณลักษณะพิเศษประการแรกก็คือมีความจริงใจ ซื่อสัตย์ และมีความเป็นเพื่อนแท้
           เช่นเดียวกับความรักและผู้หญิง ชาวราศีพิจิกจะเป็นคนค่อนข้างอาภัพในเรื่องรักและชีวิตคู่ เนื่องจากเขามักจะยอมอะไรไม่ค่อยได้ เครียดและจริงจังเกินไปสำหรับผู้ร่วมชีวิต เมื่อรัก เขาจะรักอย่างทุ่มเทและจริงใจ รักในคุณสมบัติของคู่ครองของเขา แต่ถ้าหากเขาทราบว่าคู่ครองไม่เป็นไปตามที่เขาคิดหรือไม่ได้ดังใจเขา หรือไปวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินไป หรือไปประมาทหมิ่นเหม่เขาโดยการกระทำหรือวาจาด้วยประการใดๆก็ตาม เขาจะหนีทันที
           และเริ่มเบื่อหน่าย ยิ่งกว่า ถ้าหากคู่ครองและคนรักของเขาทำอะไรบางอย่างที่แสดงว่าทรยศหรือไม่ซื่อต่อเขา เขาจะมากไปด้วยความแค้น และอาจจะแก้แค้นเอาด้วยวิธีการอันเจ็บปวดที่สุด
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: