Posted by: piman007 | 30-11-2007

ตามรอยพ่อ :พระผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

เคยคิดบ้างไหมว่าทุกวันนี้เราอยู่เพื่อใครทำงานเพื่อสิ่งใด หลายท่านไม่พบคำตอบรังแต่จะสร้างความท้อแท้และความสิ้นหวังให้กับชีวิต อีกมุมหนึ่งท่านทราบไหมว่า ยังมีบุคคลที่ทำงานหนักที่สุดในโลก ตลอดชีวิตไม่เคยแม้ที่จะหยุดพักเพียงเพื่อให้ราษฎรของท่านมีความสุข ในพระราชดำรัสตอนหนึ่งทรงตอบคำถามว่าเหตุใดท่านไม่อาจหยุดทรงงานได้ไว้ว่า คนเราจะอยู่สุขสบายแต่คนเดียวไม่ได้ ถ้าคนที่อยู่ล้อมรอบมีความทุกข์ยาก ควรต้องแบ่งเบาความทุกข์ยากของเขาบ้าง ตามกำลังและความสามารถเท่าที่จะทำได้1 ณ ผืนดินแห่งนี้ไม่มีที่ใดเลยที่ท่านไปไม่ถึง แม้แต่ถิ่นยากไร้ทุรกันดารที่ซ่อนเร้นด้วยภัยอันตรายเพียงใดมีคำถามตอนนึงว่า การที่เสด็จฯเยี่ยมราษฏรและมีโครงการตามพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายนั้น ทรงหวังว่าจะให้คอมมิวนิสต์น้อยลงใช่หรือไม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งตอบว่า มิได้ทรงสนพระทัยว่าคอมมิวนิสต์จะน้อยลงหรือไม่ แต่ทรงสนพระทัยว่าประชาชนของพระองค์จะหิวน้อยหรือไม่2  ทุกย่างก้าวของท่านนำพาความสุขอันเปี่ยมล้นในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งดังความตอนหนึ่งว่า ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร พระราชสัจจะจากดวงพระราชหฤทัยที่จะทรงมีพระราชดำรัสกับประชาชนเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2489 ในขณะที่รถยนต์พระที่นั่งค่อย ๆ เคลื่อนอย่างช้า ๆ ผ่านหน้ามหาชนนับหมื่นนับแสนที่มาเฝ้าฯ ส่งเสด็จ ในวันที่พระองค์ทรงอำลาผืนแผ่นดินไทยไปสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อ แม้จะไม่ได้ตรัสตอบประชาชนที่ตะโกนขึ้นมาว่า อย่าทิ้งประชาชน เพราะรถยนต์พระที่นั่งก็ได้แล่นเลยไปแล้ว แต่พระราชสัจจะจากดวงพระราชหฤทัยในวันนั้นยังคงอยู่มาจวบจนทุกวันนี้ เป็นคำพูดที่กินใจประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

แล้วสิ่งใดเล่าที่สามารถตอบแทนบุญคุณของในหลวงและแผ่นดินเกิดได้ ผมขอยกนิทาน ณ เมืองนึง ยังมีพระราชาและพสกนิกรที่อยู่อย่างร่มเย็น แต่มีอยู่วันหนึ่งพระราชาล้มป่วยลง ทราบข่าวถึงกลุ่มชาวนาผู้ต่ำต้อยในสังคมได้ละทิ้งผืนนาของตนเพียงเพื่อเข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดีตลอดเวลาที่พระราชาองค์นั้นประชวร เวลาผ่านไปเนิ่นนาน พระอาการของพระราชาดีขึ้น แต่กลับกันข้าวที่ชาวนาปลูกไว้ก่อนหน้านี้ได้แห้งเหี่ยวเฉาตายไม่สามารถนำมาบริโภคหรือค้าขายให้กับพลเมืองโดยรวมได้ ยังความทราบข่าวถึงพระราชา ทำให้พระองค์ไม่สบายพระทัยยิ่งนัก จึงได้เรียกกลุ่มชาวนาให้เข้าพบและตรัสว่า ดูก่อนเหตุใดพวกเจ้าจึงละทิ้งหน้าที่ของตน ใยไม่ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เราดีใจที่พวกท่านเป็นห่วงเรา แต่พวกท่านเป็นชาวนาแต่ใยเล่าละทิ้งให้ต้นกล้าเหี่ยวเฉาตายจากตัวอย่างนิทานดังกล่าว ถึงแม้เราไม่ได้มีอำนาจล้นฟ้าหรือทำงานใกล้ชิดใต้เบื้องพระยุคลบาท เราก็สามารถแสดงความจงรักภักดีได้ เพียงแต่เราทุกคนมีหน้าที่ของตน ถ้าหากเราทำหน้าที่เต็มความสามารถแล้ว ฟันเฟืองเล็กๆ เหล่านี้มีส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศชาติไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง และสิ่งสำคัญยิ่งอีกประการคือการดำเนินชีวิตทางสายกลาง มุ่งไปสู่ความพอเพียงและเพียงพอ รู้จักคุณค่าด้วยแล้วจักนำพาความสำเร็จในชีวิตของตนเองและสังคมยิ่งนัก ถึงเวลาแล้วยังที่เราควรจะทำอะไรดีๆ เพื่อในหลวงของเรา ไม่ให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพระวรกายอย่างที่เป็นมา ทำอะไรก็ได้ให้พ่อได้ชื่นใจ สมดังสิ่งที่ท่านหวังไว้ว่า "อยากให้ประเทศไทยและคนไทยมีความสุข" จงอย่าคิดว่าเราไม่มีใคร…เพราะเรายังมีพ่อหลวงซึ่งเป็นกำลังใจของเราเสมอมา  แล้วคุณล่ะ วันนี้คุณได้ทำอะไรให้พ่อหลวงของเราได้ภูมิใจบ้างหรือยัง?

สุดท้ายนี้ผมขอฝากคำประพันธ์ ที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังตอนหนึ่งว่า

.ทรงไท้จอมราชันย์              .ทรงสุวรรณแผ่นฟ้า

.ทรงมิ่งพื้นพสุธา                 .ทรงธาราสมุทรสุดแดนไกล

.ทรงครองทศพิธราชธรรม    .ทรงนำความสุขอันมีให้

.ทรงครองดวงใจไทยทั้งใจ  .ทรงไซร้สุขเกษมเปรมปรีย์ เอย.

 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีพิมาน  วัชโรบล

30/11/2550

 

1 ข้อมูลจากคำอภิปรายเรื่อง "พระบิดาประชาชน" โดยนายพิศาล มูลศาสตรสาทร วันที่ 30 พฤษภาคม 2530 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

                2 "พระเจ้าอยู่หัว" จัดพิมพ์โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2530


Responses

  1. หลายๆ ท่านได้เข้ามาอ่านแล้วก็นึกว่าผมไป copy ใครมา แต่งเองทั้งหมดนะครับ ยกเว้นย่อหน้าแรกท่อนที่เป็นพระราชดำรัสครับ มีอ้างอิง 1 กับ 2 แต่ 3 (“ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนได้อย่างไร” ) หาที่มาไม่เจอก็เลยไม่ได้ลงอ้างอิงไว้
     
    สำหรับกลอน 8 ไม่ได้แต่งนานแล้วพยายามให้ได้วรรคละ 8 คำแต่ได้แค่ 6 บ้าง 8 บ้าง 9 บ้างแถมท่อน 4 กับ 5 ยังไม่สัมผัสกันอีก
    ใครช่วยได้บอกด้วยก็แล้วกันนะครับ มีเวลาแต่งแค่ 4 ชั่วโมงก่อนส่งต้นฉบับให้กับบริษัท (ประกวด) แต่ไง๋ดันตีโจทย์ผิดไปนิดนึง
    เลยไม่ได้ที่ 1 เลย ^^" ฝีมือเด็กวิทย์เด็กคอมฯ ได้แค่นี้ล่ะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: