Posted by: piman007 | 28-11-2007

ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล “ผู้วางรากฐานการศึกษาชีววิทยา”

คัดลอกจากบทความ : สุภา พื้นนาค, 35 นักวิทยาศาสตร์ไทย พิมพ์ครั้งที่ 5 — กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, 2543, หน้า 80-82.
 
ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล เกิดวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2450 จังหวัดลำปาง ได้รับการศึกษาชั้นประถมที่จังหวัดเพชรบุรี และจบชั้นประถมที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ และเข้าเรียนต่อคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นนักเรียนทุนร๊อกกี้เฟลเลอร์ เมื่อเข้าไปเรียนคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลปีที่ 1 สอบได้ที่ 1 จึงสอบชิงทุนสมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ได้ไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อจบปริญญาตรี ท่านได้รับปริญญา B.S.c (Honours) และ A.R.C.S. จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ และรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน พร้อมทั้งยังได้ประกาศนียบัตรชั้นสูงจากที่นี่ด้วย หลังจากนั้นได้มีโอกาสไปศึกษาค้นคว้าด้าน Biochemistry ที่มหาวิทยาลัยเคมบริด์ อีกด้วย
 
ผลงานดีเด่นของท่านคือ การเป็นผู้วางรากฐานการศึกษาชีววิทยา เป็นผู้ที่แต่งตำราชีววิทยาภาษาไทย ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเป็นเล่มแรกของประเทศไทย เช่น สัตววิทยาภาคปฏิบัติ, ชีววิทยา, คำอธิบายศัพท์ในสารานุกรมไทย นอกจากนี้ท่านยังเคยเป็นราชบัณฑิต ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เป็นเลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนประเทศไทยประชุมเรื่องสมาคมวิทยาศาสตร์ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส, เป็นผู้แทนประเทศไทยไปประชุม Pacific Science Congress ครั้งที่ 10 ที่ฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ท่านถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2530 รวมอายุได้ 80 ปี
 
Advertisements

Responses

  1. ดี


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: