Posted by: piman007 | 07-09-2007

ในนาม บริษัท ทีวีบูรพา ขอขอบคุณน้ำใจทุกท่านที่หลั่งไหล มาช่วยโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด

ความคิดเห็นที่ 3 : (กรรมลิขิต)

ในนาม บริษัท ทีวีบูรพา ขอขอบคุณน้ำใจทุกท่านที่หลั่งไหล มาช่วยโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่

1 โรงเรียนวัดดอกไม้ จ.สิงห์บุรี

2 โรงเรียนวัดบุญเกิด จ.อ่างทอง

3 โรงเรียนวัดกระโดงทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

ได้แก่

1 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศซ่อมแซมพื้นไม้อาคารเรียน 1 หลัง, อนุเคราะห์รถขนของบริจาค
2 ศูนย์ซ่อมรถยนต์ หจก. เอ็ม ซี การาจ นำช่างซ่อม และเคาะพ่นสีและพนักงานในอู่ทั้งหมด 25 คน มอบสิ่งของจัดหาวัสดุ และซ่อมแซม เปลี่ยนกระดานและบอร์ด/ตู้เย็น 1 หลัง/เครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง/ซ่อมกระดานและบอร์ด จำนวน 10 จุด
3 คุณ ภัทรวุฒิ หรัญรัตน์มีรถกระบะเดินทางมาคนเดียวพร้อมบันได รื้อไม้เพดาน อาคารเรียน 1 หลัง
4 น.ศ. ช่างก่อสร้างจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จำนวน 25 คน อ. เชิญขวัญ พงษ์ธาระนันทกุล รื้อไม้เพดาน อาคารเรียน 1 หลัง
5 คุณสภาพร แต้มวิโรจน์ และครอบครัวบริจาค เครื่องเขียน, เครื่องมือช่าง
6 บ. วี เอส วี โฮลดิ้ง จก. (คุณประสิทธิ์ ไชยภักดีเวทย์)
7 บ. เอส บี แอล มาร์เก็ตติ้ง จก.
(คุณสวัสดิ์- สมจิตร )
8 ห.จ.ก. เค มี ที กลอรี่
(คุณคนอง – เพ็ญศรี สุขุมเงิน)
9 บ. บ้านเก่า อลูมินั่ม จำกัด
(คุณณรงค์ มุกบ้านเก่า)บริจาค โต๊ะทำงาน โต๊ะคอมฯ และชั้นหนังสือ สำหรับ 3 โรงเรียน + โรงเรียนอื่นในพื้นที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ 50 ตัว/ตู้ชั้นวางของหนังสือ 100 ใบ/เก้าอี้นักเรียนอนุบาล 100 ตัว
10 โรงเรียนนานาชาติมีวา ซ. ลาดพร้าว 101มอบเก้าอี้โรงอาหาร 55 ตัว
11 บ. อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จำกัด ติดตั้งเครื่องเล่น 5 ชิ้น (ชิงช้าบาร์โค้ง, กระดานลื่น, ม้าหมุน, ม้ากระดก) ทั้ง 3 โรงเรียน
12 คุณจุไรรัตน์ พงษ์พันธุ์มอบหม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร 1 ใบ
13 คุณปัญญา ชูฝาอบ มอบหม้อหุงข้าว ขนาด 5 ลิตร 1 ใบ
14 อาสาสมัคร : ช่างไม้และชาวบ้าน 10 คน
15 คณะคุณจุไรรัตน์ จากกรุงเทพฯ  5 คน
16 คณะคุณปัญญา จากลพบุรี 10 คน
(รถกระบะ 1 คัน + มอเตอร์ไซด์หลายคัน )
17 คุณภัทราวุฒิ หิรัญรัตน์(มีรถกระบะขนประตู พีวีซี ไปจากทีวีบูรพา เคยไปช่วยที่อยุธยา)
18 Mr.Gudy Sophi
19 คุณวุฒิชัย ชาติอิศรานุวัฒน์ และกลุ่มพนักงานแฟชั่นไอส์แลนด์ บริจาค เครื่องทำน้ำเย็น (1)/ TV สี 21 นิ้ว (1) /หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ขนาด 5 ลิตร (2 )วิทยุ – MP3 (1)/ เครื่องเล่น DVD (1)
20 กลุ่ม OFF-ROAD 4×4 Club คุณเกเร  (30)
21 น.ศ. มธร.ธัญบุรี (10)
22 คุณ สุรเดช วรรณมาศ ช่างไม้พร้อมอุปกรณ์ (คุณ
23 คุณพงศกร ทวีธนาทรัพย์ นักศึกษาฝึกงาน BEC TEROซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ ขัดสนิม และทาสีใหม่
24 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัดบริจาคน้ำปลาจำนวน 25 ลัง
25 คุณเขมพัชร์ วิวัฒน์ชัยกมล บริจาคข้าวสาร 200 กก.
26 คุณประชุม บัวงามบริจาคถ้วย ชาม ช้อน 1 ถุงใหญ่
27 บริษัท ดรีมเรคคอร์ด จำกัด
28 คุณสภาภรณ์ บ้านศิลาบริจาคเสื้อยืด 1,000 ตัว
29 คุณพัชรี ศรเผ่า และเพื่อนบริจาคสื่อการสอน, กระดาษชาร์ตสี
30 คุณเกรียงศักดิ์ ริมสุขเจริญชัย บจก. พี.ยู.ดี. เทรดดิ้ง บริจาค ตู้ยา พร้อมยาสามัญ 3 ชุด
31 คุณธงชัย ทรายอรุณสุต บริจาคไม้ฝาเฌอร่า จำนวน 200 แผ่น ขนไปให้ที่ ร.ร.
32 คุณธีรยุทธ กนกบรรพต ร้านเม้งค้าของเก่า แหลมฉบัง ชลบรี บริจาคสี จำนวน 50 ถัง
33 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครเหนือ จำนวน 70 คน (คุณระยอง)
34 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทางอากาศ กองทัพอากาศ 40 คน (นอ. สิทธิชัย )ขัดสีอาคารเรียน
35 คุณวีระชัย สีบุญเรือง หจก. วี. โอ. พี. ซัพพลายบริจาค สีน้ำพลาสติคสีขาว 10 ถัง
36 คุณธนวรรณ มนชมบริจาคประตูห้องน้ำ PVC จำนวน 23 อัน
37 บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัดบริจาคอุปกรณ์กีฬา
38 สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการทหารสูงสุด (นพ.ญ นิชา เนียมประดิษฐ์)
39 เลขาสมาคมฯ คุณอัจราพรรณ เกิดแก้ว โดยมีแรงงานจาก
       1. ร.ร. ช่างฝีมือทหาร 50 คน
       2. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาคที่ 1 หน่วยบัญชาการทหาร
           พัฒนาทาสีอาคารเรียน , ปรับปรุงสวนหย่อม, ปรับปรุงทางเดินภายใน ร.ร.

40 อาสาสมัคร ม. ราชภัฎนครปฐม 20 คน เก็บรายละเอียดทาสี, ติดบอร์ด
41 ชมรมสร้างสรรค์สังคม ม.กรุงเทพฯ 70 คน
42 กลุ่ม VIOS CLUB 25 คน คุณพิมาน วัชโรบล มอบอุปกรณ์เด็กเล่น
43 บริษัท ช.พูนกิจ ชลบุรี จำกัด, บริษัท หลงไท่ทราเวล จำกัด และคณะคุณปารย์ระวีและคุณสมิตตา เธียรประดับโชค มอบเงินฟื้นฟูสวนชะอม 40,000 บาท
44 ทีมวิศวกรไฟฟ้า(ทีมล็อคแล็ค)
45 คุณสัญญา สุวรรณขาว 35 คน/คุณพูลลาภ ทองอร่าม
46 คุณกฤษดา เขมาภมร
47 คุณจันทิมา ยาหา
48 คุณชาติสยาม แสงตะวัน
49 คุณทสิน กลิ่นชื่น
50 คุณเพชรรัตน์ งามขำ
51 คุณประชา แซ่ตั้ง
52 คุณญาณกวี อุ่นแตงขัดสีอาคารเรียน
53 บ. เอี๊ยบฮวดเส็ง จำกัด และ บริษัท เอี่ยมวัฒนา จำกัดมอบไม้ซ่อมโครงสร้างอาคารและพื้นกระดานจำนวน 1,220 ท่อน(766ลบ.ฟุต)
54 บ.เสถียรสเตนเลสสติล จำกัด (มหาชน) บริจาค เครื่องครัว ให้โรงอาหาร 3 โรงเรียน มูลค่า 98,766 บาท
55 ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์
ประธานมูลนิธิสายธารมอบชุดนักเรียน, รองเท้า, กระเป๋า
56 บ. วิริยะประกันภัย จำกัด คุณชาลี รับมอบข้าวสาร 19 ถุง,กระเป๋า 16 ใบ
57 บ.เบสท์เวิลด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด รับมอบถังดับเพลิงจำนวน 20 ถัง
58 บ. IDEALIST DESIGN CO.,LTDรับมอบเสื้อยืดจำนวน 4 ถุงใหญ่
59 คุณสุพัตรา เผือกผ่องใสบริจาค สมุดและอุปกรณ์เครื่องเขียน
60 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้า
61 ชนัญชิดา อัษฎมงคลกุล(ยุ้ย)
62 คุณสุวรีย์ บุญนิธิปรีดา
63 คุณณัฐนันท์ คงคาหลวง
64 คุณรักนารี หล่าจันทึก
65 คุณขวัญชัย เรียนศรี แรงงาน ทำสวนหย่อม, ปลูกต้นไม้-จัดสวน
66 นักเรียนจากโรงเรียนวัดดุสิตตาราม จำนวน 50 คน ทาสีห้องน้ำ, เสาธง
67 คุณพันธวรรณ สุนันทบุตรมอบบอร์ด 8 ชุด
68 บ. ใยไหม ครีเอทีฟ กรุ๊ป จก.บริจาค หนังสือนิทานเด็ก 69 เล่ม
69 คุณลัดดา บ้านหมี่ จ. ประจวบคีรีขันธ์บริจาค เตียงพยาบาล สำหรับ 3โรงเรียน
มูลค่า 12,840 บาท
70 คุณมนต์ฤดี อัครราช บ.โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัดบริจาคโทรทัศน์ 21 นิ้ว 1 เครื่อง
71 บ. B.K.T.(1995) จำกัด บริจาคหนังสือและสมุดภาพระบายสี
72 บริษัท คริสตอส จำกัด มอบอุปกรณ์การเรียนและหนังสือให้นักเรียนจำนวน 56 ชุด
73 บริษัท ผลิตภัณฑ์และก่อสร้าง จำกัด (C-PAC)เทปูนทางเดินโรงเรียนวัดบุญเกิด (50 คิว)
                                 ขออนุโมธนากับทุกๆท่านด้วยครับ
 

จากคุณ : กรรมลิขิต [ ตอบ: 12 ก.พ. 50 20:01 ] แนะนำตัวล่าสุด 31 ธ.ค. 48 | สมาชิกลานธรรมถาวร | ตอบ: 501 | ฝากข้อความ |

 

 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: